01.04.2016

Návštěva seniorů z Prahy 12 v ZOO - 31.3.2016

 Ve čtvrtek 31.3.2016 pozval náš Spolek pro lepší život v Praze seniory z Prahy 12 na návštěvu ZOO. Společně se zástupci Spolku, Vojtěchem Kosem a Pavlem Ehrlichem, se všichni sešli v 10:30 před hlavní branou vstupu do ZOO.

I když ráno počasí nevěštilo nic dobrého, těsně před začátkem akce se udělalo nádherně, mraky se rozestoupily a svítilo krásně hřející sluníčko.

Spolupracovnice našeho Spolku, paní Věra Přibylová, která se věnuje ochraně zvířat již od roku 1977, domluvila našim seniorům návštěvu sekce s kontaktními zvířaty. Zde se návštěvníci mohou zbavit svých případných obav z některých druhů zvířat. Měli jsme tak možnost pohladit hady, pavouky či další zvířata. Zážitek k nezaplacení, který si všichni užili :-)

Dále jsme pokračovali procházkou po ZOO, za fundovaného výkladu paní Přibylové, která nám poskytla zajímavé informace jak o zvířatech, tak i o historii ZOO Praha.

Po této "oficiální" části následoval individuální program dne možností a chuti každého z našich seniorů. Dle spokojených výrazů na fotografiích usuzujeme, že se akce povedla a všichni se již těšíme na další setkání, které uspořádá náš Spolek pro lepší život v Praze.

Ing. Vojtěch Kos
předseda představenstva Spolku