13.06.2016

Žáci 8. tříd základní školy Radotín navštívili Senát

 Spolek pro lepší život v Praze uspořádal pro žáky 8. tříd základní školy v Praze - Radotíně projekt "Vylepši si Prahu". Vybraných 25 žáků se zúčastnilo dvoudenního zájezdu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, a druhá polovina žáků navštívila 13.6.2016 Senát Parlamentu České republiky.

Nejprve jsme měli možnost navštívit běžně nepřístupné prostory Senátu. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem o historii Valdštejnského paláce.

Následně jsme se navštívili úžasnou oázu klidu - Valdštejnskou zahradu.

Od 13:00 byly pro žáky přichystány prostory Zeleného salonku v Kolovratském paláci. V tomto salonku se konaly významné historické události. Jedna z těch smutných byla 30. září 1938 - sešla se zde vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým na svém mimořádném zasedání. Jediným předmětem jednání byla zpráva o Mnichovské dohodě. Československá vláda tehdy spolu s prezidentem Edvardem Benešem stála před klíčovým rozhodnutím, zda se dohodě velmocí bránit, či nikoli. Po zvážení všech okolností bylo nakonec rozhodnuto Mnichovský diktát přijmout.

Nyní nás ale čekalo mnohem přijemnější setkání - se senátorem PhDr. Tomášem Grulichem. Žáci představili výsledky své práce o Radotínu a následovala živá diskuze.

Dle vyjádření žáků se jim celý projekt "Vylepši si Prahu" líbil a rádi se zúčastní dalších akcí, které náš spolek bude realizovat.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám s přípravou akce pomohli, a bez jejichž pomoci by se nemohla uskutečnit - Janu Zahradilovi (europoslanec), Tomáši Grulichovi (senátor), Karlu Hanzlíkovi (starosta MČ P16), Zdeňku Střihavkovi (ředitel ZŠ Radotín) a žákům 8. tříd ZŠ Radotín.

Jménem Spolku pro lepší život v Praze,
Ing. Vojtěch Kos, předseda spolku

Fotogalerie zde