12.11.2016

Lampionový průvod - Mezinárodní den válečných veteránů

V pátek 11.11.2016 jsme u příležitosti Mezinárodního dne válečných veteránů uspořádali Lampionový průvod.

Sešli jsme se v 17:00 na Sofijském náměstí (mezi poštou a pasáží Sofie) a šli jsme ulicí K Vltavě, kde jsme měli krátkou zastávku na rohu s ulicí U Pily, kde je Pomník Obětem obléhání Prahy Prusy (3.5.1757), dále jsme pokračovali Lehárovou ulicí do ulice U Modřanské školy. Zde jsme zapálili svíčky u Pomníku Obětem druhé světové války.

 

Pomník Obětem obléhání Prahy Prusy

“Dne 3.května 1757 zmocnili se Prusové, Prahu obléhající, pontonového mostu přes Vltavu u Modřan od našich vystavěného, vzavše z něho 16 pontonu. Při šarvátce tuto vzniklé padlo mnoho životů lidských za oběť. Pobití a utopení vojínové pohřbeni jsou u Modřan tam, kde za vsí, na cestě k Libuši postaveny jsou Boží muka.”

Kronika obce Modřan 1895


Pomník Obětem 2. světové války

Umístění: Praha 12, U Modřanské školy, Modřany
Nápis:
ZA SVOBODU ŽIVOT POLOŽILI,
17.XI.1939

JUDr. in. mem. J. ADAMEC, MUDr. in. mem. JAN ČERNÝ, Ing. MAR. FRAUWIRTH, JUDr. JAR. KLÍMA, JUDr. in. mem. B. KOULA, Doc. PhDr. J. MATOUŠEK, JUDr. FR. SKORKOVSKÝ, ING. C. V. ŠAFRÁNEK, PhDr. in. mem. J. WEINERT, prof.

ZA SVOBODU ŽIVOT POLOŽILI, 17.11.1939, JUDr. in. mem. J. ADAMEC, MUDr. in. mem. JAN ČERNÝ, Ing. MAR. FRAUWIRTH, JUDr. JAR. KLÍMA, JUDr. in. mem. B. KOULA, Doc. PhDr. J. MATOUŠEK, JUDr. FR. SKORKOVSKÝ, ING. C. V. ŠAFRÁNEK, PhDr. in. mem. prof. J. WEINERT

POPRAVENÝM STUDENTŮM - OKRAŠLOVACÍ SPOLEK V MODŘANECH

 

Den válečných veteránů, 11. listopad

Den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres.